Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING


1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

OVER ONS
https://fanshop.feyenoord.nl/ is een website die wordt beheerd door J.Carter Sporting Club Ltd, handelend onder de naam Castore Sportswear. J. Carter Sporting Club Ltd is een in Engeland geregistreerde besloten vennootschap met ondernemingsnummer 09670915 en btw-nummer GB 220 5568 30 (in dit privacybeleid aangeduid als "Castore", "wij", "ons" of "onze"). Ons kantoor bevindt zich op 1 Central Street, te Manchester, M2 5WR.

DOEL VAN DIT PRIVACYBELEID
J. Carter Sporting Club Ltd respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid informeert u over hoe wij voor uw persoonlijke gegevens zorgen wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waar u deze bezoekt) en vertelt u over uw privacy rechten en hoe de wet u beschermt.

Gebruik de Woordenlijst om de betekenis te begrijpen van sommige termen die in dit privacybeleid worden gebruikt. Dit privacybeleid is bedoeld om u informatie te geven over hoe Castore uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt door uw gebruik van deze website, inclusief alle gegevens die u via deze website verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een product koopt, een account opent bij ons, of bijvoorbeeld mee doet aan een prijsvraag.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens over kinderen.

Het is belangrijk dat u dit privacybeleid leest samen met elk ander privacybeleid of beleid inzake eerlijke verwerking van gegevens dat we mogelijk verstrekken bij specifieke gelegenheden wanneer we persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Dit privacybeleid vormt een aanvulling op andere kennisgevingen en privacy beleidslijnen en is niet bedoeld om deze terzijde te schuiven.

CONTROLLER
Castore is de verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.

We hebben een privacygegevensmanager aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot dit privacybeleid. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de privacygegevensmanager via de onderstaande gegevens.

CONTACT INFORMATIE
Als u vragen heeft over dit privacybeleid of onze privacy praktijken, neem dan hier contact met ons op.

U heeft het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij het Information Commissioner's Office (ICO), de Britse regelgevende instantie voor gegevensbescherming (www.ico.org.uk). We zouden het echter op prijs stellen als we uw zorgen kunnen behandelen voordat u de ICO benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID EN UW PLICHT OM WIJZIGINGN DOOR TE GEVEN
We herzien ons privacybeleid regelmatig. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 02/08/2022.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bewaren juist en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

LINKS VAN DERDE PARTIJEN
Deze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Als u op die links klikt of deze verbindingen tot stand brengt, kunnen derden mogelijk gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaring. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.


2. DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN
Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon op basis waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).
We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die we als volgt hebben gegroepeerd:

 1. Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie, titel en geboortedatum.
 2. Contactgegevens omvatten factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.
 3. Financiële gegevens omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens.
 4. Transactiegegevens omvatten details over betalingen aan en van u en andere details van producten die u bij ons hebt gekocht.
 5. Technische gegevens omvatten internetprotocol (IP) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website .
 6. Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen die door u zijn gedaan, alle gevallen waarin uw betaling is geweigerd, eventuele klachten die door u zijn ingediend, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.
 7. Gebruiksgegevens bevatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 8. Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en derden en uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden wettelijk niet als persoonlijke gegevens beschouwd, aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

We verzamelen geen speciale categorieën van persoonlijke gegevens over u (dit omvat details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens ). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

ALS U GEEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT
Wanneer we persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van de wet, of onder de voorwaarden van een contract dat we met u hebben, en u verzuimt die gegevens te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we mogelijk niet in staat zijn om het contract uit te voeren dat we hebben of proberen aan te gaan met u (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren). In dit geval moeten we mogelijk een product of dienst annuleren die u bij ons heeft, maar we zullen u op dat moment op de hoogte stellen als dit het geval is.


3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?
We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer door:

 1. Directe interacties. U kunt ons uw Identiteits-, Contact- en Financiële Gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail, onze online chatfunctie, sociale media of anderszins. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:
  • onze producten of diensten aanvraagt;
  • een account aanmaakt op onze website;
  • abonneert op onze dienst of publicaties;
  • verzoekt om marketing naar u te sturen;
  • meedoet aan een prijsvraag, actie of enquête; of
  • feedback geeft of contact met ons op neemt.
 2. Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website verzamelen we automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browse-acties en patronen. We verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogboeken en andere vergelijkbare technologieën. We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Zie ons cookiebeleid voor meer details.
 3. Derden of openbaar beschikbare bronnen. We zullen persoonlijke gegevens over u ontvangen van verschillende derde partijen, zoals hieronder uiteengezet:
  • Technische gegevens van de volgende partijen:
   • analyseproviders zoals Google, gevestigd buiten het VK; En
   • gegevens over marketingeffectiviteit en andere informatie van sociale mediaplatforms zoals Facebook, Instagram en Twitter die buiten het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd.
  • Contact-, Financiële- en Transactiegegevens van aanbieders van technische, betaal- en bezorgdiensten.
  • Identiteits-, contact- en marketing- en communicatiegegevens van marketingbedrijven en datamakelaars voor marketingdoeleinden.

4. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN
We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal gebruiken we uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden:

 1. Waar we de overeenkomst moeten uitvoeren, staan we op het punt om deze met u aan te gaan of hebben we een overeenkomst met u gesloten.
 2. Waar het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet prevaleren boven die belangen.
 3. Waar we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.
 4. Waar u ons uw toestemming heeft gegeven om de gegevens te verwerken (over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, hoewel we uw toestemming zullen vragen voordat we uw contactgegevens naar onze zakenpartners of externe marketingfacilitators sturen voor marketingdoeleinden).

Klik hier voor meer informatie over de soorten rechtsgronden waarop wij zullen vertrouwen om uw persoonsgegevens te verwerken.


5. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN
We hebben hieronder, in tabelvorm, een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn uw persoonlijke gegevens te gebruiken, en op welke rechtsgrondslagen we ons hiervoor baseren. We hebben ook vastgesteld wat onze legitieme belangen zijn, indien van toepassing.

Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens voor meer dan één rechtsgrond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u meer informatie nodig heeft over de specifieke rechtsgrond waarop wij vertrouwen om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer er meer dan één grond is uiteengezet in de onderstaande tabel.

Doel/activiteit

Soort gegevens

Wettelijke basis voor verwerking inclusief basis van legitiem belang

Om u een account op onze website te geven.

(a) Identiteit

(b) Contactpersoon

Uitvoering van een contract met u.

Om uw bestelling te verwerken en te bezorgen, inclusief:

(a)     Betalingen, vergoedingen en kosten beheren

(b)     Geld incasseren en terugvorderen dat aan ons verschuldigd is

(c)     Om een ontvangstbewijs te verstrekken als u ons vraagt dit elektronisch naar u toe te sturen.

(d)     Het delen van uw persoonlijke gegevens met onze zakenpartners en externe kernserviceproviders om uw aankoop te vergemakkelijken.

(e)     (Op uw verzoek) om uw aankoop- of cadeaukaart naar een andere persoon of naar een ander adres te sturen.

(a)    Identiteit

(b)   Contactpersoon

(c)    Financieel

(d)   Transactie

(e)   Marketing en communicatie

(a)   Uitvoering van een contract met u

(b)   Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om schulden aan ons te innen)

Om onze relatie met u te beheren, waaronder:

(a)     U informeren over wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid

(f)      Om uw marketingvoorkeuren en opt-ins bij te houden

(g)     U vragen om een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen

(a)   Identiteit

(b)   Contactpersoon

(c)   Profiel

(d)   Marketing en Communicatie

(a)   Uitvoering van een contract met u

(b)   Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(c)   Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze administratie up-to-date te houden en te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)

Om u in staat te stellen deel te nemen aan een prijstrekking, wedstrijd of een enquête in te vullen

(a)   Identiteit

(b)   Contactpersoon

(c)   Profiel

(d)   Gebruik

(e)   Marketing en Communicatie

(a)   Uitvoering van een contract met u

(b)   Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen en om ons bedrijf te laten groeien)

Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)

(a)   Identiteit

(b)   Contactpersoon

(c)   Technische

(a)   Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het leveren van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)

(b)   Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en de effectiviteit van de advertenties die we u aanbieden te meten of te begrijpen

(a)   Identiteit

(b)   Contactpersoon

(c)   Profiel

(d)   Gebruik

(e)   Marketing en Communicatie

(f)    Technisch

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te informeren)

Om data-analyse te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren

(a)   Technisch

(b)   Profiel

(c)   Gebruik

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website up-to-date en relevant te houden, om ons personeel op te leiden, om het serviceniveau te bewaken, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren)

Om je te e-mailen om je te herinneren aan artikelen die je aan je winkelmandje hebt toegevoegd maar nog niet hebt gekocht.

(a)   Identiteit

(b)   Contactpersoon

(c)   Technisch

(d)   Gebruik

(e)   Profiel

(f)    Marketing en communicatie

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien), maar alleen als u een account bij ons heeft.

U krijgt altijd de mogelijkheid om deze e-mails te weigeren of u af te melden, zowel wanneer we uw account voor het eerst openen en uw gegevens verzamelen, als in elk e-mailbericht van dit type dat u daarna ontvangt.

Om onze goederen en diensten bij u op de markt te brengen en te promoten.

(a)   Identiteit

(b)   Contactpersoon

(c)   Technisch

(d)   Gebruik

(e)   Profiel

(f)    Marketing en Communicatie

Toestemming. We zullen alleen contact met u opnemen voor marketingdoeleinden als u ons uw uitdrukkelijke "opt-in" toestemming hebt gegeven om dit te doen.

Om onze Business Partners in staat te stellen contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden

(a)   Identiteit

(b)   Contactpersoon

(c)   Marketing en Communicatie

Toestemming. We zullen uw informatie alleen delen met onze zakenpartners voor marketingdoeleinden als u ons uw uitdrukkelijke "opt-in" toestemming hebt gegeven om dit te doen.

Om andere derde partijen toe te staan contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden

(a)   Identiteit

(b)   Contactpersoon

(c)   Marketing en Communicatie

Toestemming. We zullen uw informatie alleen delen met andere derde partijen voor marketingdoeleinden als u ons uw uitdrukkelijke "opt-in"-toestemming hebt gegeven om dit te doen.


6. MARKETING
We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonlijke gegevens, met name op het gebied van marketing en reclame.

PROMOTIE AANBIEDINGEN VAN ONS
We kunnen uw identiteits-, contact-, technische-, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig heeft, of wat voor u van belang kan zijn. Zo bepalen we welke producten, diensten en aanbiedingen voor jou relevant kunnen zijn (dit noemen we marketing).

U kunt marketingcommunicatie van ons ontvangen als u informatie bij ons hebt aangevraagd of goederen bij ons heeft gekocht en u zich niet heeft afgemeld voor het ontvangen van die marketing.

Door je aan te melden bij de officiële Feyenoord Fanshop en Castore.com ga je ermee akkoord dat beide organisaties contact met je opnemen voor marketingdoeleinden.

MARKETING DOOR DERDEN
We zullen uw uitdrukkelijke opt-in toestemming krijgen voordat we uw persoonlijke gegevens delen met zakenpartners of externe marketingfacilitators voor marketingdoeleinden.

UITSCHRIJVEN
U heeft de mogelijkheid om u af te melden voor onze marketing-e-mails via de afmeldlink onderaan elke e-mail die we u sturen, of door hier contact op te nemen met het klantenserviceteam. U heeft ook de mogelijkheid om u af te melden voor onze sms-berichten door de instructies in het sms-bericht te volgen of door hier contact op te nemen met het klantenserviceteam.

Als u de gegevens die u bij ons heeft geregistreerd wilt wijzigen of uw marketingvoorkeuren wilt wijzigen of u helemaal wilt afmelden, kunt u dit wijzigen door hier contact op te nemen met onze klantenservice.

U kunt ons op elk moment vragen om te stoppen met het sturen van onze marketingberichten door de opt-out-links te volgen op elk marketingbericht dat u wordt toegestuurd of door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen.

Als u uw toestemming voor het ontvangen van marketingcommunicatie van een van onze zakenpartners of externe marketingfacilitators wilt intrekken, neem dan hier contact met ons op en wij zullen hen laten weten dat u uw toestemming heeft ingetrokken. Zodra een zakenpartner uw gegevens heeft ontvangen, hebben wij echter geen controle over hoe zij uw informatie gebruiken of delen, dus u dient ook rechtstreeks contact met hen op te nemen.

Als u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt als gevolg van een product-/dienstaankoop, garantieregistratie, product-/dienstervaring of andere transacties.


7. COOKIES
U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed kunnen functioneren. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie ons Cookiebeleid.


8. VERANDERING VAN DOEL
We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.

Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis uitleggen die ons toestaat dit te doen.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan is.


9. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
We kunnen uw persoonsgegevens delen met de hieronder beschreven Externe Derden voor de doeleinden uiteengezet in de tabel in “Doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens zullen gebruiken”.

 1. Externe service providers zoals uiteengezet in de woordenlijst.
 2. Marketingfacilitators van derden, zoals Klaviyo, het online marketingplatform, waarvan nadere details zijn opgenomen in de Woordenlijst.
 3. Zakenpartners zoals uiteengezet in de Woordenlijst.
 4. Andere Derde Partijen, zoals uiteengezet in de Woordenlijst.
 5. Derde partijen aan wie we ervoor kiezen delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Als alternatief kunnen we proberen andere bedrijven over te nemen of ermee te fuseren. Als er iets verandert in ons bedrijf, mogen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in dit privacybeleid.

Wij eisen van alle derde partijen dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen.

We staan onze externe kernserviceproviders niet toe om uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe om uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies te verwerken.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen delen met onze zakenpartners of met externe marketingfacilitators voor marketingdoeleinden als u ons daarvoor uw toestemming hebt gegeven.


10. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN
Sommige van de derde partijen die uw gegevens verwerken, zijn gevestigd buiten het VK, dus hun verwerking van uw persoonlijke gegevens zal een overdracht van gegevens buiten het VK met zich meebrengen.

Telkens wanneer we uw persoonsgegevens buiten het VK overdragen, zorgen we ervoor dat deze een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:

 1. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan landen waarvan wordt aangenomen dat ze een passend beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens bieden.
 2. Waar we bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen we specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd voor gebruik in het VK en die persoonlijke gegevens dezelfde bescherming bieden als in het VK.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij het overdragen van uw persoonlijke gegevens vanuit het VK.


11. DATAVEILIGHEID
We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of op ongeoorloofde wijze geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt worden.

Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derde partijen die een zakelijke behoefte hebben om hiervan op de hoogte te zijn. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht en hebben een geheimhoudingsplicht.


12. DATARETENTIE
HOE LANG GEBRUIK JE MIJN PERSOONSGEGEVENS?
We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten. We kunnen uw persoonlijke gegevens voor een langere periode bewaren in het geval van een klacht of als we redelijkerwijs van mening zijn dat er een kans bestaat op een rechtszaak met betrekking tot onze relatie met u.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden op andere manieren kan bereiken, en de toepasselijke wettelijke, reglementaire, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten.

Wettelijk gezien moeten we basisinformatie over onze klanten (inclusief contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) gedurende 7 jaar bewaren vanaf de datum van hun laatste transactie voor belastingdoeleinden.
In sommige omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie uw wettelijke rechten hieronder voor meer informatie.

In sommige omstandigheden zullen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

13. UW WETTELIJKE RECHTEN
Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Klik op de onderstaande links voor meer informatie over deze rechten:

 • Vraag inzage in uw persoonsgegevens.
 • Vraag om correctie van uw persoonsgegevens.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens.
 • Bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens.
 • Recht om toestemming in te trekken.

Als u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

GEEN KOSTEN GEWOONLIJK VEREIST
U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

WAT WIJ MOGELIJK VAN U NODIG HEBBEN
Het is mogelijk dat we u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

TERMIJN OM TE REAGEREN
We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u meerdere verzoeken heeft gedaan. In dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.