Algemene Voorwaarden Welkomstaanbieding

ONTVANG GRATIS LEVERING BIJ JE EERSTE BESTELLING VANAF € 45,- BIJ DE FEYENOORD FANSHOP VIA DE WELKOMSTAANBIEDING ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) aandachtig door. De Voorwaarden bevatten belangrijke informatie. Door deel te nemen aan deze prijstrekking verklaart iedere deelnemer akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de Voorwaarden.

 1. ORGANISATOR
  • De organisator is: J. Carter Sporting Club Ltd (handelend onder de naam Castore), een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 09670915, met maatschappelijke zetel te 1 Central Street, Manchester, M2 5WR, Verenigd Koninkrijk,
 2. HOE DEEL TE NEMEN
  • Deze aanbieding loopt vanaf het moment van ontvangst van de code tot de datum zoals bepaald door Castore,
  • Om voor de korting in aanmerking te komen, moeten deelnemers zich aanmelden op de Feyenoord Fanshop mailinglijst. Geen aankoop nodig, maar deelnemers moeten zich ervan bewust zijn dat er datakosten in rekening kunnen worden gebracht, afhankelijk van hun eigen individuele regelingen voor internettoegang.
  • De Organisator accepteert niet:
   • verantwoordelijkheid voor inzendingen voor de gratis bezorging die tijdens het transport verloren, zoekgeraakt, beschadigd of vertraagd zijn, ongeacht de oorzaak, inclusief bijvoorbeeld als gevolg van een poststoring, defecte apparatuur, technische storing, systemen, satelliet, netwerk, server, computer hardware- of softwarestoring van welke aard dan ook; of
   • bewijs van verzending of verzending als bewijs van ontvangst van deelname aan de prijstrekking.
  • Door een deelname aan de welkomstaanbieding in te dienen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.
  • Er worden geen andere manieren voor deelname geaccepteerd dan hierboven beschreven. Onvolledige inzendingen zijn niet geldig en worden niet geaccepteerd.
  • De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname aan de welkomstaanbieding en om inzendingen van de Website te verwijderen als deze niet in overeenstemming zijn met deze gedragsregels of anderszins in strijd zijn met de Voorwaarden.
 3. WIE KAN ER DEELNEMEN
  • De welkom actie is alleen toegankelijk voor iedereen van 18 jaar of ouder, behalve:
   • werknemers van de Promotor of zijn holding- of dochterondernemingen;
   • werknemers van agenten of leveranciers van de Organisator of zijn holding- of dochterondernemingen, die professioneel verbonden zijn met de Prijstrekking of de administratie ervan; of
   • leden van de directe families of huishoudens van (a) en (b) hierboven.
  • Door deel te nemen aan de welkomstaanbieding bevestigt u dat u hiervoor in aanmerking komt en in aanmerking komt om de prijs te claimen. De Organisator kan van u verlangen dat u bewijs levert dat u in aanmerking komt voor deelname aan de prijstrekking.
  • Er is een limiet van één deelname aan de welkomsaanbieding per persoon. Inzendingen namens een andere persoon worden niet geaccepteerd en gezamenlijke inzendingen zijn niet toegestaan.
  • De organisator behoudt zich alle rechten voor om u te diskwalificeren als uw gedrag in strijd is met de geest of bedoeling van de prijstrekking.
 4. HET ACCEPTEREN VAN DE AANBIEDING
  • De Organisator zal alle redelijke inspanningen leveren om contact op te nemen met de ingeschreven persoon. Als er minder dan 45Euro op de website wordt besteed is de aanbieding niet geldig.
 5. DATA PROTECTIE & PUBLICITEITY
  • De Organisator verwerkt uw persoonlijke gegevens alleen zoals uiteengezet in https://castore.com/pages/privacy-policy/ en https://fanshop.feyenoord.nl/.
  • Door deel te nemen aan de welkomstaanbieding, erkent u dat uw naam en e-mailadres beschikbaar zullen worden gesteld aan de Organisator.
 6. ALGEMEEN
  • Als er enige reden is om aan te nemen dat er sprake is van een schending van deze voorwaarden, kan de Organisator zich, naar eigen goeddunken, het recht voorbehouden om u uit te sluiten van welkomstaanbieding.
  • Als de Organisator redenen heeft om een deelnemer of derde partij te verdenken van bedrog, bedrog of frauduleus of onsportief gedrag van welke aard dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, het manipuleren van de prijstrekking of een inzending), behoudt de Organisator zich het recht voor ( naar eigen goeddunken) om een deelnemer, inzending of persoon te diskwalificeren waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat deze verantwoordelijk is voor of geassocieerd is met een dergelijke activiteit.
  • De Organisator behoudt zich het recht voor om de welkomstaanbieding op elk moment ongeldig te verklaren, op te schorten, te annuleren of te wijzigen wanneer dit noodzakelijk wordt.
  • Op deze Voorwaarden is Engels recht van toepassing, en de partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.